Nasze życie we wsi Dusznica na pograniczu polsko-litewskim Our life in the village of Dusznica on the Polish-Lithuanian borderland
web stats stat24
Blog > Komentarze do wpisu

Z cyklu: Naturalia / From the Nature seriesOlsza czarna (Alnus glutinosa)- drzewo średniej wielkości do dużego o pełnej strzale, z podłużnie jajowatą do piramidalnej koroną. W starszym wieku korowina tafelkowato spękana. System korzeniowy sercowaty, łatwo przystosowujący się do różnych warunków siedliskowych, także palowy, sięgający 1-2 m w głąb gleby.

Rośnie w pierwszym roku bardzo powoli, potem szybciej. Osiąga 0.5 m średnicy, wysokość 20 m, rzadziej 33 m i dożywa wieku 100 lat. Nie wytwarza odrostów korzeniowych, lecz ma dużą zdolność odroślową.

W młodości bardzo wrażliwa na suszę. Gatunek dosyć odporny na przymrozki, światłożądny, o małych wymaganiach termicznych. Potrzebuje głębokich, zasobnych w składniki mineralne, wilgotnych gleb. Występuje zwykle wzdłuż rzek, na brzegach, na terenach zabudowanych. Najlepszy wzrost osiąga na terenie, w którym woda gruntowa jest ruchoma. Wytwarza lite drzewostany - olszyny na siedliskach bagiennych, na niżu. Drewno żółtoczerwone, z ciemniejszymi warstwami, nie zróżnicowane na biel i twardziel; miękkie. Żywotność drewna pod wodą prawie nieograniczona.
(Gottfried Amann, "Drzewa i krzewy", Warszawa 1994)Od siebie dodam - zdecydowanie najliczniejszy gatunek w naszej najbliższej okolicy.
sobota, 03 stycznia 2009, marslaur

Polecane wpisy