Nasze życie we wsi Dusznica na pograniczu polsko-litewskim Our life in the village of Dusznica on the Polish-Lithuanian borderland
web stats stat24
Blog > Komentarze do wpisu

"Zdobycie Sejn" / 'The Capturing of Sejny'

Istotny epizod wojny polsko-litewskiej 1919-1920 r. w relacji zamieszczonej w "Żołnierzu Polskim" nr 50, grudzień 1926 r. Była to, jak pisze Grzegorz Rąkowski w Polsce egzotycznej, "największa i najkrwawsza bitwa" tej wojny, która rozegrała się 22 września 1922 r.

"Silne oddziały polskie, planując przejście przez neutralne terytorium litewskie, aby uderzyć na radzieckie wojska nad Niemnem, skoncentrowały się na zachód od Sejn. Bronione przez znaczne siły litewskie miasto zostało zaatakowane przez 1. Dywizję Piechoty Legionów i po kilku godzinach zażartych walk zdobyte. Litwini ponieśli poważne straty, do niewoli dostało się 1700 żołnierzy, Polacy zdobyli też 12 dział. W rezultacie akcji polskiej grupy operacyjnej wojska litewskie zostały po raz ostatni wyparte za linię Focha, a oddziały polskie gwałcąc neutralność Litwy przemaszerowały przez jej południowy skrawek i nie zatrzymując się przeprawiły się przez Niemen pod Druskiennikami.

O przynależności państwowej Sejneńszczyzny i ostatecznym przwebiegu granicy zdecydować miały toczone jeszcze przez wiele miesięcy negocjacje na forum międzynarodowym, dodatkowo skomplikowane zajęciem Wilna przez wojska gen. Żeligowskiego w październiku 1920. Dochodziło także do drobnych incydentów granicznych. Ostatecznie linię Focha uznano za oficjalną granicę polsko-litewską dopiero w lutym 1923 r.

Tak zakończył się polsko-litewski konflikt graniczny, podczas którego Sejny przechodziły z rąk do rąk aż jedenaście razy. (...)".

(G. Rąkowski, Polska egzotyczna, t. 1, Pruszków 2002, s. 103)

Parada kawalerii polskiej w Sejnach (ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, http://en.wikipedia.org/wiki/Polish-Lithuanian_War):

czwartek, 15 stycznia 2009, marslaur

Polecane wpisy