Nasze życie we wsi Dusznica na pograniczu polsko-litewskim Our life in the village of Dusznica on the Polish-Lithuanian borderland
web stats stat24
RSS
sobota, 01 sierpnia 2009
Drodzy czytelnicy, sąsiedzi i przyjaciele!

Zdecydowaliśmy się zmienić miejsce zamieszkania.
Jest po temu kilka powodów.
Po pierwsze, odkryliśmy, że jesteśmy raczej ludźmi gór niż wody.
Po drugie, bardzo (szczególnie zimą) doskwierała nam (a zwłaszcza dzieciom) samotność.
Po trzecie, bo uważamy, że każdy człowiek ma zawsze prawo do poszukiwania osobistego szczęścia.

Dziękujemy wszystkim, których tu poznaliśmy i pokochaliśmy. Naszych sąsiadów przepraszamy za brak pożegnania – zwyczajnie zabrakło nam odwagi. Będzie nam was i tych okolic brakowało.

Projekt Soulside Story dobiegł końca. Czytelnikom dziękujemy za wsparcie i za to, że byliście z nami przez ten czas. Chociaż nic nie trwa wiecznie i nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, nigdy też nie należy mówić nigdy…


Dear readers, neighbours and friends!

We have decided to move elsewhere.
There are several reasons for this.
Firstly, we discovered we were more about mountains than about water.
Secondly, we (and especially the kids) felt very lonely (particularly in winter time).
Thirdly, because we believe that everyone always has the right to pursue their personal happiness.


We thank everyone we met and came to love here. We apologise to our neighbours for failing to say goodbye - we simply didn't have the courage. We will miss you and the area.

The project known as Soulside Story has come to an end. We thank our readers for their support and for being with for all this time. Although nothing lasts forever and you can't enter the same river twice, you should never say never either...
12:58, marslaur
Link Komentarze (42) »