Nasze życie we wsi Dusznica na pograniczu polsko-litewskim Our life in the village of Dusznica on the Polish-Lithuanian borderland
web stats stat24
RSS
wtorek, 20 stycznia 2009
Sejny, widok z wieży bazyliki na kościół ewangelicki / Sejny, view from the basilica's spire of the Protestant church.
Źródło/source: Egidijus Aleksandravicius, Giesmininko kelias, Versus Aureus, Vilnius 2004.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Tadasa Bogdanaviciusa.

Będę wdzięczny za sugestie dotyczące przybliżonej daty zrobienia zdjęcia / I will be grateful for suggestions regarding the date this photo was taken.

13:50, marslaur
Link Komentarze (38) »
poniedziałek, 19 stycznia 2009


Polska jest przede wszystkim krajem anarchii. Nie ma tutaj dwóch takich samych domów obok siebie.
Kiedy jednak czasem pojawia się gładka, równa, ogrodzona, oświetlona, totalitarna i nieludzka ściana kauflandu albo innego auchana, drżę i dochodzę do wniosku, że wolę jednak swojską anarchię od zimnej bezduszności Zachodu.

Choćbyśmy nie wiem, jak bardzo chcieli być Zachodem – a chcemy bardzo – nigdy nim nie będziemy.

Człowiek najbardziej potrzebuje stabilizacji – czy to będą przepisy prawa czy ceny biletów, wygląd szyldów czy tytuły gazet. Przez sto lat – od roku 1815 do 1915 centralna Polska była częścią imperium rosyjskiego. Potem było jedyne dwadzieścia lat przerwy. Potem III Rzesza i kolejne 50 lat rusyfikacji i rosyjskiego systemu – służalczości, biurokracji, korupcji, antysemityzmu. W jaki sposób chcemy być częścią Zachodu, skoro bardziej niż czymkolwiek innym jesteśmy homo sovieticusami? Jak możemy oczekiwać postaw i modeli charakterystycznych dla ustabilizowanych „demokracji” Zachodu, jeżeli ostatnie 200 lat było dla nas nieustannym pasmem zmian i przełomów: rozbiory i utrata niepodległości – porażka Napoleona – powstanie listopadowe – Wiosna Ludów – powstanie styczniowe – wojna, upadek starego świata i odzyskanie niepodległości – wojna i utrata niepodległości – komunizm – upadek komunizmu.

Głównym zagadnieniem dzisiejszej Polski jest zagadnienie tożsamości. Kim jestem? Kim jesteśmy? Na poziomie jednostki, wsi, gminy, miasta, państwa, narodu, społeczeństwa. Dzisiejsza Polska wydaje się w istocie wielkim wołaniem o tożsamość. „Chcemy wreszcie wiedzieć, kim jesteśmy!”. Jesteśmy jak ludzie, którym wydawało się, że są dorośli, a nagle zostali cofnięci co intelektualnego i fizycznego poziomu dziecka. To obezwładniające poczucie bezsilności…


17:08, marslaur
Link Komentarze (5) »
czwartek, 15 stycznia 2009

Istotny epizod wojny polsko-litewskiej 1919-1920 r. w relacji zamieszczonej w "Żołnierzu Polskim" nr 50, grudzień 1926 r. Była to, jak pisze Grzegorz Rąkowski w Polsce egzotycznej, "największa i najkrwawsza bitwa" tej wojny, która rozegrała się 22 września 1922 r.

"Silne oddziały polskie, planując przejście przez neutralne terytorium litewskie, aby uderzyć na radzieckie wojska nad Niemnem, skoncentrowały się na zachód od Sejn. Bronione przez znaczne siły litewskie miasto zostało zaatakowane przez 1. Dywizję Piechoty Legionów i po kilku godzinach zażartych walk zdobyte. Litwini ponieśli poważne straty, do niewoli dostało się 1700 żołnierzy, Polacy zdobyli też 12 dział. W rezultacie akcji polskiej grupy operacyjnej wojska litewskie zostały po raz ostatni wyparte za linię Focha, a oddziały polskie gwałcąc neutralność Litwy przemaszerowały przez jej południowy skrawek i nie zatrzymując się przeprawiły się przez Niemen pod Druskiennikami.

O przynależności państwowej Sejneńszczyzny i ostatecznym przwebiegu granicy zdecydować miały toczone jeszcze przez wiele miesięcy negocjacje na forum międzynarodowym, dodatkowo skomplikowane zajęciem Wilna przez wojska gen. Żeligowskiego w październiku 1920. Dochodziło także do drobnych incydentów granicznych. Ostatecznie linię Focha uznano za oficjalną granicę polsko-litewską dopiero w lutym 1923 r.

Tak zakończył się polsko-litewski konflikt graniczny, podczas którego Sejny przechodziły z rąk do rąk aż jedenaście razy. (...)".

(G. Rąkowski, Polska egzotyczna, t. 1, Pruszków 2002, s. 103)

Parada kawalerii polskiej w Sejnach (ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, http://en.wikipedia.org/wiki/Polish-Lithuanian_War):

13:24, marslaur
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 13 stycznia 2009

Najpierw miało być złamanie, potem zwichnięcie, a dzisiaj po kontuzji już ani śladu... Ale przeżycie było - ostry dyżur, chirurg, rentgen, łupki, temblak.

09:06, marslaur
Link Komentarze (3) »
niedziela, 11 stycznia 2009
Ile w humanistyce wydano w Polsce w ciągu ostatniego roku przekładów z angielskiego? Z pewnością setki, jeżeli nie tysiące. Do tego co najmniej kilka tuzinów dzieł francusko- i niemieckojęzycznych. A ile w tym czasie wydano przekładów z czeskiego, węgierskiego, litewskiego, rumuńskiego czy wschodnioniemieckiego?

Nasza recepcja współczesnej humanistyki ograniczona jest do dzieł zachodnich, głównie z kręgu anglofońskiego. Oznacza to, że kształtujemy nasz obraz świata – a więc i samych siebie – na podstawie prac tworzonych w kontekście kompletnie odmiennym od naszego, w kulturze wyprzedzającej naszą w podstawowych kategoriach – demokracji, praw człowieka, równości płci, tolerancji religijnej, prac pracowniczych – o dziesiątki lat, a więc tak naprawdę zupełnie nieprzystawalnej do naszej.

Tymczasem zaraz obok nas istnieją społeczeństwa, kultury i humanistyki, które mogą mieć nam do powiedzenia wielce istotne rzeczy o nas samych – dzieląc z nami historyczne doświadczenia, kulturową i geograficzną bliskość, podobny poziom rozwoju cywilizacyjnego. Ich recepcja w Polsce – jeżeli istnieje – ograniczona jest w najlepszym razie do wąskiego kręgu specjalistów.

Oznacza to, że żyjemy nie swoimi problemami, przykładamy nie swoją miarę do palących nas kwestii, porównujemy się z tymi, z którymi porównać się nas nie da. Tak naprawdę sami siebie kolonizujemy kulturowo, nieustannie podnosząc zafascynowany wzrok na centrum zamiast rozglądać się wokół siebie i rozmawiać z równymi sobie. W głębi ducha pogardzamy jednak kulturami ościennymi, ważniejsze dla nas jest to, co piszą w New Yorku niż to, co w Pradze, Budapeszcie czy Bukareszcie. Może to jeden z powodów, dla których dwadzieścia lat po obaleniu komunizmu pod pewnymi względami jesteśmy takimi samymi homo sovieticusami jak dawniej. Bo przecież „wszystko musi się zmienić, żeby nie musiało się zmienić nic”.

Nasza fascynacja Zachodem przypomina fascynację sługi panem – Zachód nie jest przecież nami zafascynowany nawet w jednej setnej tak samo, a w gruncie rzeczy traktuje nas zapewne – w pewnym miejscach na świecie w każdym razie – Waszyngton, Paryż, Berlin – jak teren ekspansji kulturowej i politycznej. Tymczasem nasz kontakt z kulturami i społeczeństwami przeżywającymi podobne problemy co my, znajdującymi się na podobnym etapie rozwoju społeczno-polityczno-gospodarczo-kulturowego, z którymi moglibyśmy być może wymienić się odpowiedziami na istotne pytania, z którymi łączy nas o wiele więcej niż ze społeczeństwami Zachodu – jest praktycznie żaden.

Co my wiemy o dzisiejszych Czechach, Węgrach, Rumunach czy Litwinach? Z jakich ich doświadczeń korzystamy, jakie ich rozwiązania mogłyby się okazać nam przydatne, a jakie nasze im? Jak u nich wygląda kwestia demokracji lokalnej, władzy biurokracji, wolności gospodarczej, praw kobiet, praw pracowniczych, wolności słowa czy wyznania? Jaka jest ich socjologia i czego możemy się z niej dowiedzieć? Jaka jest ich historia najnowsza? Jaka jest ich teoria i praktyka demokracji?

Czy istnieje lepszy sposób na przypieczętowanie własnej prowincjonalności niż nieustannie oglądanie się na centrum?


19:02, marslaur
Link Komentarze (3) »
czwartek, 08 stycznia 2009


Znano różne w świecie lisy:
Był więc lis Ancymon Łysy;

Pospolity lisek rudy,
Pełen sprytu i obłudy;
Lis niebieski - wielka sknera;
Zezowaty lis - przechera;

Czarny lisek ogoniasty;
Lis Patrycy Jedenasty;

Srebrny lis niezwykle szczwany;
Lis Mikita spod Oszmiany;

Lis Telesfor farbowany,
Niebezpieczny i zawzięty;

Lis Wincenty, lis Walenty,

Lecz nie było w świecie lisa
Ponad lisa Witalisa.

(...)

Był Witalis maści rudej,
Niezbyt gruby, niezbyt chudy,
Miał na prawym oku bielmo
I był szelmą. Strasznym szelmą!

(Brzechwa dzieciom)


12:59, marslaur
Link Dodaj komentarz »
Co ja na to poradzę, że jestem taka duża...
12:36, marslaur
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 05 stycznia 2009
Dusznica, 5.1.2009, 7 rano/a.m.


A na liczniku / On the meter:

07:58, marslaur
Link Komentarze (3) »
W zachodzącym wczesnostyczniowym słońcu / In an early-January sunset
Dusznica, 4.1.2009:

07:54, marslaur
Link Dodaj komentarz »
Dusznica, 4.1.2009:

07:50, marslaur
Link Komentarze (3) »
niedziela, 04 stycznia 2009
Na liczniku -8.5 stopnia, a za oknem, po wczorajszym przejściu frontu znad Łotwy, biało. Najlepsza prognoza pogody zawsze na http://new.meteo.pl, meteorogram dla Sejn i okolic tutaj, codzienny komentarz synoptyka tutaj.


07:51, marslaur
Link Komentarze (6) »
sobota, 03 stycznia 2009


Olsza czarna (Alnus glutinosa)- drzewo średniej wielkości do dużego o pełnej strzale, z podłużnie jajowatą do piramidalnej koroną. W starszym wieku korowina tafelkowato spękana. System korzeniowy sercowaty, łatwo przystosowujący się do różnych warunków siedliskowych, także palowy, sięgający 1-2 m w głąb gleby.

Rośnie w pierwszym roku bardzo powoli, potem szybciej. Osiąga 0.5 m średnicy, wysokość 20 m, rzadziej 33 m i dożywa wieku 100 lat. Nie wytwarza odrostów korzeniowych, lecz ma dużą zdolność odroślową.

W młodości bardzo wrażliwa na suszę. Gatunek dosyć odporny na przymrozki, światłożądny, o małych wymaganiach termicznych. Potrzebuje głębokich, zasobnych w składniki mineralne, wilgotnych gleb. Występuje zwykle wzdłuż rzek, na brzegach, na terenach zabudowanych. Najlepszy wzrost osiąga na terenie, w którym woda gruntowa jest ruchoma. Wytwarza lite drzewostany - olszyny na siedliskach bagiennych, na niżu. Drewno żółtoczerwone, z ciemniejszymi warstwami, nie zróżnicowane na biel i twardziel; miękkie. Żywotność drewna pod wodą prawie nieograniczona.
(Gottfried Amann, "Drzewa i krzewy", Warszawa 1994)Od siebie dodam - zdecydowanie najliczniejszy gatunek w naszej najbliższej okolicy.
10:18, marslaur
Link Dodaj komentarz »

Maria Hartmanowa podaje w swojej pouczającej książce "Soki, konfitury i napoje chłodzące" (Warszawa 1929) ciekawy przepis na sok z brzozy:

10:03, marslaur
Link Komentarze (4) »
Para zimuje nad naszą rzeczką, widujemy je praktycznie codziennie - na mostku, na zwalonym drzewie, na lodzie. Są jednym z niewielu ruchomych elementów w statycznym, zamrożonym zimowym krajobrazie.

09:46, marslaur
Link Dodaj komentarz »
środa, 31 grudnia 2008

Dusznica, 30.12.2008, wieczorem /evening:

05:29, marslaur
Link Komentarze (4) »
poniedziałek, 29 grudnia 2008
sobota, 27 grudnia 2008
środa, 17 grudnia 2008
Dzisiaj to nawet chodzić trudno, nie mówiąc o jeżdżeniu - w nocy spadł deszcz, a że jest poniżej zera, to wszystko pokryte jest wcale nie tak cienką warstwą lodu. Jakże niewiele trzeba, żeby świat prawie znieruchomiał. Pomimo wielkiego mniemania, jakie o sobie mamy, jesteśmy tak naprawdę tylko pyłkiem na powierzchni planety. Tak wiele czynników musi się zgadzać, żebyśmy mogli egzystować. Wystarczy relatywnie drobna zmiana choćby jednego z nich i...It's even hard walking today, let alone driving - a rain fell in the night and as it's below zero, everything's now covered by a not-so-thin layer of ice. It takes so little for the world to almost stop moving. We think so highly of ourselves and yet we are just specks on the surface of the planet. So many factors have to be just right for us to exist. If just one of them changes just a little...
11:19, marslaur
Link Komentarze (3) »
czwartek, 11 grudnia 2008
Dzięki nadzwyczajnej uprzejmości pani Doroty Swinarskiej z Goethe Institut w Warszawie otrzymałem egzemplarz książki Dagne M. Marcovicz "Massel. Letzte Zeugen" (Szczęście. Ostatni świadkowie). Kilkanaście historii, kilkanaście niezwykłych postaci, pośród nich Sara Shner (Sonia Dusznicka) z Dusznicy. Zdaje się, że mówi rzeczy całkiem nadzwyczajne, zresztą zerknijcie sami:

 Najciekawszy fragment brzmi:

"Nad czym Pani obecnie pracuje?"
"Mam tutaj list od dawnego sąsiada mojego domu rodzinnego. Z domu nazywam się Dusznicka. Mieliśmy majątek na granicy polsko-litewskiej, który nazywał się Dusznica. Mieszkaliśmy tam, dopóki nie przeprowadziliśmy się do miasta. Ten sąsiad znał moich rodziców, był wtedy małym chłopcem. Mój ojciec był bardzo lubiany, cieszył się powszechnym szacunkiem, żył dobrze ze wszystkimi sąsiadami."

Kto napisał list do pani Sary? Skąd wiedział, dokąd pisać? Dlaczego uznał za stosowne to uczynić? Co jeszcze jest w tym liście? Wygląda na to, że w kibucu Lohamei Hagetaot w Zachodniej Galilei znajduje się coś w rodzaju skarbnicy informacji o dawnej Dusznicy i Sejnach...
15:45, marslaur
Link Dodaj komentarz »
Nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę, że do Grodna jest z Sejn o połowę bliżej niż do Białegostoku, w prostej linii praktycznie tyle co do Augustowa... Kiedyś musiało być Grodno najważniejszym ośrodkiem na tym terenie - nawet jeżeli jego rola malała, a Suwałk rosła. Te ostatnie mają jednak historię ledwie trzystuletnią, a Grodno trzy razy dłuższą...


14:13, marslaur
Link Dodaj komentarz »
środa, 10 grudnia 2008
Na ile to, co widzimy w naturze, jest nic nieznaczącym przypadkiem, szumem wizualnym, płaską dekoracją naszego super-hiper-ultra-giga znaczącego i wielowymiarowego istnienia, a na ile jest znakiem, symbolem, wskazówką, matrycą, drogowskazem, odpowiedzią, podpowiedzią?Na ile jesteśmy podmiotami wywierającymi naszą wolę na świecie, reżyserami, sprawcami i stwórcami, a na ile jedynie aktorami w spektaklu, zobowiązanymi śledzić poruszenia wszystkich pozostałych postaci na scenie?Czyż świat jako dekoracja nie uwłacza naszej egzystencji? Jeżeli to wszystko nie ma żadnego znaczenia, jakże jednowymiarowe i płaskie staje się nasze istnienie. Znikąd wsparcia, znikąd pomocy, tylko człowiek-Bóg i pustynia realności. A przecież ostatecznie każdy szmer trawy, każde poruszenie dębu, każdy krzyk czapli otwierają piętra znaczeń.Wyjść przed dom i zobaczyć - usłyszeć - trzy kruki hałasujące nad głową - krzyki, wrzaski, krakania, ewolucje, parady, figury, układy - ten przeciw tym, tamta przeciw tamtym, ten razem z tą przeciw tamtemu - jakaś historia - Historia - i nie postrzec tego jako czegoś dotyczącego mnie osobiście - znaczącego i ważnego dla mnie właśnie dzisiaj, właśnie teraz, właśnie na tym etapie mojego życia - jakiż redukcjonizm!"To jest prawdą, całą prawdą, na pewno i bez kłamstwa:
To co jest na dole jest takie jak to co jest na górze; a to co jest na górze jest takie jak to co jest na dole. Poprzez to dokonują się wszelkie cuda.
I tak jak wszystkie rzeczy istnieją w Jednym i pochodzą od Jednego, które jest najwyższą Przyczyną, poprzez mediację Jednego, tak wszystkie rzeczy są zrodzone z Jednej Rzeczy przez adaptację."
(Hermes Trismegistos, Szmaragdowa Tablica)10:19, marslaur
Link Dodaj komentarz »
piątek, 05 grudnia 2008
Kombinat pracuje, oddycha, buduje
Kombinat to tkanka, ja jestem komórką!

06:06, marslaur
Link Komentarze (12) »
środa, 03 grudnia 2008
Ze strony Instytutu Goethego w Warszawie:

Digne M. Marcovicz: „Nie wierzę w to, że ludzi można poruszyć, opowiadając im tylko straszne historie.”

Holocaust nie tylko dla młodzieży. Digne M. Marcovicz odwiedziła świadków tamtych czasów i za pomocą kamery cyfrowej nakręciła z nimi rozmowy. Wywiady z kadrami z filmu tworzą materiał do książki składającej się z elementów komiksu.

Fotoreporterka i reżyserka Digne M. Marcovicz w swojej książce Massel. Ostatni świadkowie poruszyła w niekonwencjonalny sposób temat holocaustu. Publikacja, którą przygotowano z myślą o młodzieży, jest kolażem wywiadów, wycinków prasowych, plansz tekstowych i, tylko pozornie przypadkowego, zbioru wielu zdjęć i obrazów. Jak na taśmie filmowej toczy się rozmowa ze świadkami wydarzeń, przewijają się losy ocalonych. Pierwszy plan tworzą nie historyczne fakty i liczba mordów dokonanych na Żydach, ale bardzo osobiste i, często, niewiarygodne opowieści tych, co przeżyli. Massel w jidysz oznacza szczęście. To, potrzebne do przetrwania, szczęście w nieszczęściu mieli wszyscy bohaterowie sportretowani przez Digne M. Marcovicz.

I tak znajdujemy w książce historię Sary Pilpeli z Rumunii, która przeżyła tylko dlatego, że w ostatniej chwili pewien oficer się nad nią zlitował: „Miałam pelerynę. Kiedy dotarliśmy do następnej stacji, pewien oficer powiedział mi: Podnieś ręce do góry, trzymaj mocno pelerynę i się nią nakryj, ja będę strzelać poniżej ramion. Tak też zrobił. Pocisk przebił pelerynę pod moimi ramionami, upadłam na ziemię, a pociąg pojechał dalej.” Albo los pielęgniarki i partyzantki Sary Shner, urodzonej w Dusznicy niedaleko granicy polsko-litewskiej, dziś zamieszkałej w Haghetaot, kibucu im. Bohaterów Getta. Miała szczęście, bo udawało jej się ratować ucieczką w sytuacjach, które wydawały się bez wyjścia – uniknęła rozstrzelania w lesie, potem uciekła rosyjskim kolaborantom. „Byłam w 24 obozach i zawsze uciekałam” – opowiada.

Massel jest częścią żywej historii – wstrząsająco bliska, autentyczna i świadomie pozbawiona komentarza. Są tu historie, które poruszają i oczarowują i to nie tylko młodych czytelników.


Spotkanie z Digne M. Marcovicz

3 grudnia 2008 o godzinie 18.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym odbędzie się spotkanie z autorką książki Massel - Letzte Zeugen (Massel - ostatni świadkowie). Z autorką Digne M. Marcovicz będzie rozmawiał Jan Jagielski. Goście specjalni: Barbara Góra, Józef Hen, Irene Wygodzki.

Fragmenty książki przetłumaczone na polski przez Barbarę Diduszko przeczytają studenci PWST: Justyna Bielecka, Michał Mikołajczak, Diana Zamojska. Oprawę muzyczną przygotowali Georgina Tarasiuk (śpiew) i Maurycy Tarnowski (gitara).

Niemiecka fotoreporterka i dziennikarka, wieloletnia współpracowniczka tygodnika Der Spiegel, Digne Meller Marcovicz, zebrała historie życia 12 osób pochodzenia żydowskiego, które przeżyły Holokaust, wśród nich znajdują się mieszkający obecnie w Warszawie Barbara Góra, Józef Hen, Irena Wygodzki. Z tych opowiadań powstała książka o niecodziennym opracowaniu graficznym i typograficznym, zainspirowanym sugestią wnuka autorki, amatora komiksów - fragmenty wywiadów mieszają się z fotografiami oraz dawnymi i współczesnymi dokumentami tworząc urozmaicony kolaż. We wrześniu 2008 roku Digne M. Marcovicz otrzymała za tę książkę przyznawaną od 25 lat Pokojową Nagrodę Gustava Heinemanna dla książek dziecięcych i młodzieżowych.

Sara (Sonia) Shner (Dusznicka) (u góry po prawej), Kowno, 1934:Sara Shner (lat 94) ze swoją siostrą Manią (lat 96), Izrael, rok 2007:


Sara Shner zmarła we wrześniu tego roku w wieku 95 lat.

Historia pani Sary, która dziecięce lat spędziła w majątku Dusznica, tutaj:
http://marcinimatylda2.blox.pl/2007/05/Ciagle-po-kole-cz-2What-Goes-Around-Comes-Around.html
08:01, marslaur
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 02 grudnia 2008
Dusznica, 2.12.2008:

08:50, marslaur
Link Komentarze (6) »
poniedziałek, 01 grudnia 2008

Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
13:55, marslaur
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 18