Nasze życie we wsi Dusznica na pograniczu polsko-litewskim Our life in the village of Dusznica on the Polish-Lithuanian borderland
web stats stat24
RSS
niedziela, 24 sierpnia 2008
Niegdyś wieś Pilikalniai (Piłokalnie), ok. 10 km na pd.-zach. od Kalvariji (Kalwarii), obecnie już tylko jedna zagroda, zagubiona pośród morenowych wzgórz i łąk. I znowu nieodparte wrażenie ogromu świata.

Once a village of Piliakalnia, 10 km south-west of Kalvarija, today just a lone farm, lost among rolling hills and meadows. And again an irrestistible sense of the vastness of the world.










14:36, marslaur
Link Komentarze (5) »
czwartek, 21 sierpnia 2008
wtorek, 19 sierpnia 2008
Kilka ciekawych fragmentów z mapy / A couple of interesting fragments from the map Topograph. Special-Karte (Reymann) von Mittel-Europa, rok wydania 1899, arkusz/sheet 161. Grodno:

Grodno i okolice /and thereabouts:


Grodno miasto/town:


Druskienniki i okolice / Druskininkai and thereabouts:


Warwiszki i okolice / Varviskes and thereabouts:

11:04, marslaur
Link Komentarze (2) »
czwartek, 14 sierpnia 2008
Gawieniańce, 14.08.2008:


Gryszkańce, 14.08.2008:


Bierżynie, 14.08.2008:

20:49, marslaur
Link Komentarze (1) »
Kiedyś, kiedy historia składała się jeszcze z historii (liczba mnoga) – przekazywanych z pokolenia na pokolenia opowieści – ludzie mieli szansę czegoś się z niej nauczyć, bo byli w stanie odnieść się do niej osobiście. Historia była czymś żywym, bezpośrednio człowieka dotyczącym, namacalnym i konkretnym.

Dzisiaj opowieści dziadków i babć nikogo już nie obchodzą, a historie (stories) ogląda się w telewizji. W szkole każe się uczniom zapamiętywać daty odległych o stulecia bitew, ale nigdy nie poprosi się ich, by zbadali historię swojej rodziny czy wsi. Na domiar złego historia jest upolityczniana, przez co zamienia się w płaski ideologiczny spektakl, w którym nie ma miejsca na krytyczne myślenie i zadawanie pytań.

Historia – rozumiana jako coś, co człowieka bezpośrednio dotyczy, czego jest rezultatem, co wpływa na jego losy, z czego wynikają istotne konsekwencje dla teraźniejszości – jest więc dzisiaj martwa. Efekty tego są widoczne wszędzie dokoła: społeczeństwo polskie jest społeczeństwem bez historii, nie wiedzącym, skąd się wzięło, ani dokąd miałoby zmierzać. Nie widząc siebie jako podmiotu historii, nie jest w stanie określić tego, kim jest. Nie postrzegając historii jako czegokolwiek istotnego, nie szanuje jej pamiątek ani nie jest w stanie nawiązać łączności ze swymi wielkimi przodkami. Żyje w martwym, pustym, pozbawionym jakichkolwiek punktów odniesienia tu i teraz, niezdolne świadomie wyciągać wnioski z przeszłości ani podejmować decyzje dotyczące przyszłości, doskonale omamione świecidełkami, a w rzeczywistości miotane podświadomymi instynktami, echami dawnych traum.

A przecież historia dzieje się codziennie i codziennie odchodzi bezpowrotnie w przeszłość niezliczona ilość opowieści, faktów i przedmiotów, które przy odrobinie wysiłku mogłyby zostać zapisane, zarchiwizowane, zapamiętane. Czy nie lepiej zajmować się tą historią codzienną, swojską, tutejszą, bliską, miejscową, osobistą, niż wkuwać dzieje wojen punickich czy analizować ustawienie wojsk pod Kircholmem?


wyjazd na ślub, Żwikiele, wczesne lata 70. / going for a wedding, Zvikieliai, early 1970s:

18:24, marslaur
Link Komentarze (1) »
niedziela, 10 sierpnia 2008
Dwa miejsca po dawnych folwarkach na wschód od Łoździej, wyróżniające się budynkami z kamienia, praktycznie nie spotykanymi w zwyczajnych zagrodach chłopskich.

Two sites of former manor farms east of Lazdijai, characteristic for their stone buildings, virtually never to be seen in ordinary peasant farms.

Kierceliszki/Kirtiliske:




Według strony myszkowscy.republika.pl folwark Kierceliszki stanowił jedną z wielu posiadłości rodu Myszkowskich herbu Jastrzębiec obok m.in. wsi Świętojeziory i Mikicie.
According to myszkowscy.republika.pl, the Kirtiliske estate was one of the many possessions of the Myszkowski family, Jastrzębiec coat of arms, besides, among others, the villages of Sventezeris and Mikyciai.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje jedynie: "Kierceliszki, folwark, powiat sejneński, gmina i parafia Święto-Jeziory, odległość 22 wiorsty od Sejn, ma 2 domy, 33 mieszkańców. Droga z Sejn do Kierceliszek idzie na wieś Dusznicę".

Ta ostatnia informacja jest bardzo ciekawa, bo wynika z niej, że w momencie, gdy pisany był Słownik, obecny trakt przez Poćkuny-Ogrodniki chyba jeszcze nie istniał.

The Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland says only: "Kierceliszki, manor farm, Sejny county, Święto-Jeziory (Sventezeris) comune and parish, distance to Sejny 22 versts, has 2 houses, 33 inhabitants. The road from Sejny to Kierceliszki leads through the village of Dusznica".

The last sentence is very interesting because it suggests that the present route through Poćkuny-Ogrodniki didn't exist yet at the time when the Dictionary was being written.

Okolice Kierceliszek / Near Kirtiliske:




Grykopol/Grikapalis:


Według www.myszkowscy.republika.pl również własność Myszkowskich (nazwa podana w brzmieniu "Grygapole"). SGKP podaje jedynie: "Grykopol, folwark, gmina i parafia Świętojeziory, odległość od Sejn 21 wiorst".

According to www.myszkowscy.republika.pl also a possession of the Myszkowski family (name spelled as 'Grygapole'). The GDKP says only: 'Grykopol, manor farm, Świętojeziory [Sventezeris] commune and parish. Distance to Sejny 21 versts'.

I jeszcze detal z wsi Kukliai (Kukle) / And a detail from the village of Kukliai:

17:38, marslaur
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 sierpnia 2008
Wjeżdżając na Litwę oddycham swobodniej nie tylko z powodu jej przestrzenności, ogromu i pustoty, ale także dzięki jej dyskretnemu tchnieniu pogańskości. Jeżeli spotyka się tutaj krzyże, to zazwyczaj tak gęsto ubrane w symbole solarne i lunarne, że właściwie nie ma wątpliwości, że to stara religia wchłonęła nową, a nie nowa zastąpiła starą. Kamienie i głazy otacza się tutaj kultem, a każde grodzisko oznaczone jest na mapie i w terenie. Momentami można się tutaj poczuć, jakby ostatnie tysiąc lat wcale się nie wydarzyło. Dzisiejszą okazją tego rodzaju był średniowieczny festyn we wsi Varnupiai.

Entering Lithuania I breathe more freely not only because of its spaciousness, vastness and emptiness, but also because of its discreet air of paganism. If you meet crosses here, they are usually dressed so densely in solar and lunar symbols you have no doubt it's the old religion that's absorbed the new one rather than the new one replacing the old. Stones and rocks are cult objects here, and every fort hill is marked on the map and in the field. There are moments when you can feel here as if the last thousand years hasn't happened. Today's occasion of this kind was a medieval picnic in the village of Varnupiai.







Okolice Dauksiai (Dauksze, 2 km na wsch. od Varnupiai):


Okolice Vartai (Warty, 5 km na pn.-zach. od Krosny):


I jeszcze dworek Luliszki (Liuliskis), o którym Połujański pisze: "Luliszki, obecnie wieś donacyjna, do von der Lannitz należąca, ma wspaniały dwór, do zamków dawnych podobny" (cytuję za: http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/wedrowki/wedrowki14.html):




Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego: "Luliszki, folwark, powiat kalwaryjski, gmina Podawinie, parafia Dauksze; odległość 26 w. od Kalwaryi, 8 domów, 41 mieszkańców. Dobra Luliszki nadane w r. 1835 jenerał-majorowi von der Launnitz, podług wiadomości z r. 1855 składają się z folwarku Luliszki, rozległości mórg 760, lasu mórg 798, razem mórg 1558. Wieś Kumiecie osad 14, mórg 373; wieś Plinie osad 29, mórg 493".
18:39, marslaur
Link Komentarze (2) »
piątek, 08 sierpnia 2008


Źródło: Józef Jodkowski, Grodno i okolice. Jeziora augustowskie. Suwalszczyzna, Komisja Turystyczna przy Zarządzie Miejskim, Grodno 1934.

Więcej tutaj: http://folwarkdusznica.blox.pl/2008/08/Dom-Napoleona-Sejny-Napoleons-House-Sejny.html


19:28, marslaur
Link Dodaj komentarz »
Dzięki uprzejmości naszego czytelnika Mindaugasa Sedaitisa zamieszczam tłumaczenie hasła "Dusznica" z Litewskiej encyklopedii powszechnej (Aloyzas Vidugiris, Wilno 2004, t. V, s. 321):

Dusznica (lit. Dusnyčia) - wieś w Polsce (woj. podlaskie, gm. Sejny), między jeziorami Gaładuś (Galadusys) i Hołny (Alnas) , przy rzeczce Dusė [Dusia?], 2 km na pn-wsch. od drogi Łoździeje-Augustów. 130 mieszkańców (2003).

Historia:
W 2 poł. XVI w. Dusznica była wsią ulicówką, miała karczmę i młyn. W roku 1644 wieś nazywa się Padusė [Podusie?]. Do I wojny światowej w Dusznicy żyło 35 rodzin, w tym dziewięć żydowskich. Żydzi posiadali folwark Dusznica, karczmę i młyn. W latach 1918-1920 działała tu litewska szkoła podstawowa. W roku 1920 toczyły się tu zaciekłe walki między wojskami litewskimi i polskimi. Po ustaleniu linii demarkacyjnej około 30 procent wsi zostało po stronie litewskiej. Dusznica znalazła się w strefie nadgranmicznej, dlatego do II wojny światowej działalność kulturalna była tu ograniczona.
W roku 1940 Niemcy wysiedlili 35 mieszkańców Dusznicy (53 procent mieszkańców). Po wojnie z opuszczonych gospodarstw utworzono spółdzielnię rolniczą. Dzieci uczyły się w szkole w Krasnogrudzie. W latach dziewięćdziesiątych działał we wsi zespół etnograficzny.


Schl. = Schleuse = śluza
Vw. = Vorwerk = folwark
gwiazdka = młyn
10:29, marslaur
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 07 sierpnia 2008
Po słomę... / For straw...


Ze słomą... / With straw...


I do środka... / And in it goes...

21:41, marslaur
Link Dodaj komentarz »




Czy ktoś byłby w stanie wypowiedzieć się autorytatywnie na temat datowania?
Could anyone say something authoritative about the dating?


10:41, marslaur
Link Komentarze (2) »
Krasnogruda, 6.08.2008:

05:41, marslaur
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 04 sierpnia 2008
Doszły mnie słuchy, że środowisko żoliborskie zbiera podpisy pod petycją przeciwko zamienianiu Placu Wilsona w "plac bankowy". Otóż, drodzy koledzy, wasza naiwność i mięczakowatość zdumiewa mnie. Czy nie rozumiecie, że władza zacznie się z wami liczyć, dopiero kiedy zaczniecie te banki podpalać i wybijać w nich szyby? Czy paryski maj 1968 niczego was nie nauczył? Chcecie petycjami walczyć z pieniądzem? To może lepiej wróćcie do waszych middle-class karier zamiast udawać, że naprawdę chcecie coś zmienić, a każdym razie, że macie na to czas i jaja. Powodzenia.

I've heard that the Żoliborz community is collecting signatures under a protest against turning Plac Wilsona into a 'banking bay'. Well, dear colleagues, your naivety and softness amazes me. Don't you understand that the system will styart reckoning with you only when you start setting those banks on fire and breaking their glass windows? Did May 1968 in Paris not teach you anything? You want to fight biopower with petitions? Perhaps you better return to your middle-class careers instead of pretending you really want to change something, or, in any case, that you have the time and cojones for that. Good luck.

Tola i martwy bocian / Tola and a dead stork, Dusznica, 4.08.2008:

16:04, marslaur
Link Komentarze (2) »
niedziela, 03 sierpnia 2008
Pozostałości folwarku Popiecze, kilka kilometrów na północ od Łoździej, przy trasie na Krosnę (Krasną) / Remnants of the Papiaciai (Popiecze) manor farm, a couple of kilometres north of Lazdijai, on the way to Krosna:


Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego:
"Popiecze, folwark, i Popiecze Stejderyskie, wieś i folwark, powiat sejneński, gmina Święto-Jeziory, parafia Łoździeje, odległość od Sejn 25 wiorst, posiada gorzelnię, wiatrak, pokłady torfu i kamienia wapiennego, 12 domów, 85 mieszkańców. W 1827 było 9 domów, 102 mieszkańców. W 1885 r. folwark Popiecze rozległość mórg 537: grunty orne i ogrody 300 m., łąk 138 m., pastwisk 48 m., lasu 39 m., nieużytki i place 13 m.; budynki murowane 6, z drzewa 9; płodozmian 4-polowy, las nieurządzony. W skład dóbr wchodziły dawniej: wieś Popiecze Stejderyskie, m. 18, wieś Stejderyszki, mórg 271, wieś Popiecze Nowlaskie, mórg 47, wieś Kamionka, mórg 184".




Po pobliskim folwarku Stejderyszki został już tylko rząd starych lip i dwa potężne klony. Reszta przedstawia smętny obraz (post)sowieckiej bidy z nędzą.
All that's been left of the nearby Staidarai (Stejderyszki) manor is a row of old linden trees and two huge maples. The rest presents a sad image of post-Soviet poverty and chaos. 

("Stejderyszki, wieś i folwark, powiat sejneński, gmina Świętojeziory, parafia Łoździeje, odległość od Sejn 21 wiorst, 2 domy, 39 mieszkańców. Folwark Stejderyszki w 1871 oddzielony od dóbr Popiecze, rozległość mórg 467: grunta orne i ogrody m. 151, łąk m. 81. pastwisk m. 18, lasu m. 197, nieużytków m. 20; budynek murowany 1, drewnianych 8; las nieurządzony, pokłady torfu i wapna").
13:13, marslaur
Link Komentarze (3) »
sobota, 02 sierpnia 2008
... in the beginning, long time ago...

Pośród wielu innych uroków, jakie Litwa odkryła przed Polakami, kiedy się z nią po raz pierwszy zetknęli, musiała być toponimia. Przybywali z kraju, gdzie wszystko było słowiańskie, swojskie i przaśne, same Kokoszki, Olszyny, Popki, Konopki, Wagi-Gnaty, Guty, Kosaki, Żelechy, Truszki, Włodki, Nagórki, Glinki, Traszki, Żebrki, Czerwonki, i tak dalej i dalej (by ograniczyć się li do kawałeczka między Łomżą, Kolnem i Biebrzą - skąd przecież szli).

Z tej płaskiej, piaszczystej, bezleśnej i typowo rolniczej rzeczywistości zostali nagle przeniesieni w krainę pagórków, jezior i jeziorek, bagien i strumieni, jarów i wąwozów, w morenowy, magiczny krajobraz jak ze snu.

A potem usłyszeli nazwy. Musieli myśleć, że to bajka, że przecież świat nie może się tak nazywać, musiało to być dla nich objawienie, fundamentalne poszerzenie świadomości, jakby dwuwymiarowa rzeczywistość stała się nagle wielowymiarową baśnią, to wtedy właśnie narodził się mit kresów, a raczej wtedy właśnie narodziły się Kresy - mityczna, mistyczna kraina, gdzie każde drzewo, każdy pagórek, każde jeziorko, każda wioską są zaczarowane, są czymś więcej niż tylko wlasnym nagim faktem. Zresztą posłuchajcie sami:

Widzgajły
Jelwieryszki
Kiejstutyszki
Strumbagłowy
Kiełmajce
Wajdoloty
Kusztelaciszki
Pograndyszki
Derwińce
Urdomin
Krakieniki
Krekszczany
Wornogiry
Romejki
Dudakampie
Daugmaryna
Żuwinty
Dowgirdy
Rzondziszki
Gudeliszki
Warnupiany
Dauksze
Skiersobole
Karkuniszki
Mozeliszki
Pokirśniany
Bałabosta
Stejderyszki
Skowogole
Tejżeniki
Bombieniki
Lepokoje
Osztrule
Udrupie
Pożerele
Dwiratynie
Podawinie
Plinie
Luliszki
Rejdoryszki
Trabiszki
Juniszki
Buryszki
Choromuszki
Juchneliszki
itd.

(Cytuję z arkusza N24 Simno mapy Karte des Westlichen Russlands, której kopię dostałem od naszego stałego czytelnika, Mindaugasa z Mariampola, który jest właśnie do nas przyjechawszy w odwiedziny. Oczywiście są to wszystko nazwy już spolszczone, ale przecież słychać z jaką łatwością i jak wdzięcznie ich źrodłosłów owemu spolszczeniu się poddawał).

O ileż inaczej - słodziej, drobniej, dziecinniej, bardziej bajkowo - brzmią te nazwy od, na przykład, toponimów pruskich, gdzie wszystko jest twarde, zgrzytliwe, bardziej obce: Wajsnory, Napraty, Knipy, Markajmy, Burkaty, Nerwiki, Warmiany, Wozławki, Węgoryty, Przewarszyty, Wodukajmy, Wardomy, Wągsty, Kruzy, Ramty, Troksy, Krelikiejmy, Modgarby, Arklity, Aptynty... I tu rozwija się opowieść, oczywiście, fascynująca i niesamowita, ale przecież mroczniejsza, mniej ujmująca za serce, bardziej niepokojąca...


08:41, marslaur
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 31 lipca 2008


Toskania? Umbria? Nie, to Budziewizna!

Według I. Baturowej (Po ziemi sejneńskiej. Przewodnik turystyczny, s. 222), wieś, w latach siedemdziesiątych włączona do sołectwa Pomorze, powstała w czasach pomiary włócznej we włości berznickiej (1547-1561).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje: "Budziewizna, jezioro w dobrach Grudziewszczyzna, powiat sejneński, gmina Berżniki, ma 6 mórg obszaru. Nad jeziorem leży osada tegoż nazwiska".

Z kolei o Grudziewszczyznie: "G., lub Podsejny, folwark, powiat sejneński, gmina Berżniki, parafia Sejny. Ma 2 domy, 17 mieszkańców, odległość 3 wiorsty od Sejn. Rozległość wynosi mórg 319, grunta orne i ogrody m. 140, łąk m. 58, pastwisk m. 53, wody m. 13, lasu m. 14, zarośli m. 8, nieużytki i place m. 33, budynki murowane 2, drewniane 12, pokłady torfu. Rzeka Marycha przepływa i stanowi granicę południową. W pobliżu leży jezioro Budziewizna".



Wróćmy do Baturowej: "Ze wzgórza przysiółka Budziewizna, znajdującego się na pograniczu ze wsią Degucie, roztacza się ładny widok na jeziorko Budziewizna i okolicę, dostrzec można na horyzoncie Sejny. Na szczycie wzgórza stoi stara murowana kapliczka słupowa, z otworami w kształcie krzyża łacińskiego w każdej ścianie u góry. O jej powstaniu krąży wiele legend. Wedle jednej z nich, z tego wzgórza Krzyżacy zaatakowali grodzisko w Posejnelach, lecz zostali zaskoczeni przez obrońców; wedle innej, miała tu miejsce ostatnia potyczka oddziału Emilii Plater w 1831 roku".



"Bardziej rozbudowana opowieść", ciągnie Baturowa, "odnosi się do potopu szwedzkiego, kiedy to najeźdźcy zrabowali skarby dominikanów sejneńskich i zakopali na wzgórzu, do którego już nie wrócili. Drogocenną skrzynię znalazł w połowie XIX wieku jamnik jednego z tutejszych ziemian. Szczęśliwy właściciel psa majątek wywiózł do Ameryki, gdzie go pomnożył. Dla spokoju sumienia przesłał rodzinie pieniądze na wybudowanie kościoła w podzięce opatrzności. Jednak krewni, zanim zabrali się za dzieło, postradali część środków i wystarczyło im tylko na skromną kapliczkę".

"Mówi się też, że miejsce u podnóża góry było "trefne" - łamały się w nim koła i osie wozów. Jakby tam nie było, wzgórze z kapliczką uchodzi za miejsce cudowne, przywracające zdrowie. Pielgrzymują tu okoliczni mieszkańcy. Niegdyś częśto odprawiali 'gorzkie żale'. Niektórzy w intencji odzyskania utraconych sił pozostawiają w wydzielonym miejscu pieniądze i nie daj Boże, aby je sobie przywłaszczyć! Ten, kto się na taki gorszący akt porywa, przejmuje wszystkie dolegliwości upraszającego o zdrowie".


21:48, marslaur
Link Dodaj komentarz »
środa, 30 lipca 2008
Dusznica, 30.07.2008:


...i powtórne sianokosy też / and another haying too...

16:36, marslaur
Link Komentarze (2) »
Suwałki, ul. Wigierska 2, 30.07.2008:

16:32, marslaur
Link Dodaj komentarz »
Trecias by Tola (lat/age 6):



Trecias by Lena (lat/age 4):


Trecias (Trzeciak) to oczywiście nasz czarny kocur / Trecias (The Third One) is of course our black cat.
16:26, marslaur
Link Komentarze (1) »
sobota, 26 lipca 2008
Gdyby ci wszyscy samce i samice znaleźli się w tym stroju w jakimkolwiek innym miejscu, doszłoby do scen dantejskich. A tutaj wszelkie różnice znikają, napięcia, pragnienia, pożądania rozpuszczają się, wielcy naładowani adrenaliną samcy stają się łagodnymi dziećmi, a natłok roznegliżowanych kobiet sprawia, że żadna z nich nie wydaje się ani specjalnie pociągająca ani specjałnie odpychająca. Tutaj cała nadbudowa kruszy się i odpada, zostaje tylko baza - homo sapiens, ssak dwunożny, który rodzi się w wodzie, składa się w większości z wody i wyszedł z wody.

Prawicowiec czy lewicowiec, prostak czy elita, biedny czy bogaty, stary czy młody, mądry czy głupi, zły czy dobry - tutaj jesteśmy tylko dwunożnymi ssakami w slipkach, tulącymi się w objęcia pramatki, by odnaleźć to najpierwotniejsze poczucie bezpieczeństwa.

If all those males and females found themselves (un)dressed like that in any other place, hell would break loose. But here all differences disappear, all tensions, wishes, desires dissolve, big adrenalin-high studs become like gentle children, and the multitude of skimpily dressed women means none of them appears either particularly attractive or particularly repulsive. Here the entire superstructure crumbles and falls apart, leaving only the base - the homo sapiens, a two-legged mammal that is born in water, is composed chiefly of water and originally emerged from water.

Rightist or leftist, simple or sophisticated, rich or poor, young or old, wise or stupid, good or bad - here, we are just two-legged mammals in bathing trunks, cuddling up to the ancient mother to find that primordial sense of security.

Jezioro Dusia / Lake Dusia / Dusios eżero, 26.07.2008:

20:41, marslaur
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 lipca 2008
piątek, 18 lipca 2008
Sejny, synagoga, 14.07.2008


Po wyrażeniu przez sejneńskich dominikanów w 1768 r. zgody na osiedlanie się w mieście żydów celem ożywienia handlu, nastąpił znaczny ich napływ. Bywało w niektórych okresach, że stanowili 50-70 procent ogółu mieszkańców. Żydowska gmina sejneńska szczyciła się w XIX w. głośnymi uczonymi rabinami. Po Jehudzie Baruchu (zm. 1846) nastał Mojżesz Icchak Awigdor, twórca jesziwy - wyższej uczelni talmudycznej. Ściągnęła ona najwybitniejszych znawców Pisma z całej Litwy. Zaniepokojone władze carskie zamknęły szkołę, a Awigdora skazały na banicję. Sławnym rabinem był później Mojżesz Becalel Luria. Murowana synagoga była prawdopodobnie efektem jego starań. W połowie XIX w. działało w Sejnach hebrajskie gimnazjum, założone z inicjatywy pisarza Tuwie Pinkasa Szapiro. Była to jedna z pierwszych w kraju świeckich szkół żydowskich,ale funkcjonowała krótko. Na przełomie XIX i XX w. fala emigracji do Stanów Zjednoczonych i Palestyny spowodowała zmniejszanie się liczby starozakonnych. W 1931 mieszkało w Sejnach 819 osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło 24 procent ludności miasta.
(za: Irena Baturowa, Po ziemi sejneńskiej. Przewodnik turystyczny, Suwałki 2001)
07:31, marslaur
Link Komentarze (7) »
wtorek, 15 lipca 2008
Grosz Fryderyka Wilhelma II, króla Prus, rok 1797, miedź.
Na awersie: "Fridericus Wilhelm. Boruss. Rex".
Na rewersie: "Grossus Boruss. Meridional. 1797".

Friedrich Wilhelm II, King of Prussia, 1 grossus, 1797, copper.
On obverse: "Fridericus Wilhelm. Boruss. Rex".
On reverse: "Grossus Boruss. Meridional. 1797".





To właśnie syn i następca Fryderyka Wilhelma II (panował 1786-1797), Fryderyk Wilhelm III (1797-1840) "patentem donacyjnym z 1 marca 1802 darował dobra Dumbel [w skład których opróćz folwarku Dumbel wchodziły jeszcze folwarki Dusznica i Jenorajście] generałowi Karolowi hr. Klinkowstroem, po którym odziedziczył je syn Henryk"  (za Słownikiem geograficznym Królestwa Polskiego).

It was the son and successor of Friedrich Wilhelm II (reigned 1786-1797), Friedrich Wilhelm III (1797-1840) who 'with a donation patent from 1 March 1802 gave the estate of Dumbel [which besides the Dumbel manor included the Dusznica and Jenorajście manors] to General Karl Count Klinkowstroem, from whom it was inherited by his son Heinrich' (after the Słownik geograficzny Królestwa Polskiego).

Szczęśliwy znalazca / The happy finder:

14:32, marslaur
Link Komentarze (3) »